Pålning som en kostnadseffektiv grundförstärkning

juni 29, 2010 13:59 by Berra
Pålning
Den vanligaste metoden för djupgrundläggning är slagna betongpålar som används vid grundläggning där den naturliga jorden inte kan bära en konstruktion utan förstärkningsåtgärder. Betongpålar är en kostnadseffektiv grundförstärkning när lasterna på pålen är höga. Även vid lägre laster kan betongpålen vara ett alternativ, speciellt i aggressiv miljö där en stålrörspåle oftast kräver någon form av korrosionsskydd. Pålarna installeras med pålkran. Pålkranen bär ett påldrivningsaggregat (s.k. hejare) med hejarvikter på mellan 2 och 6 ton. Stora delar av Gamla Stan i Stockholm är grundlagda på pålar, likaså Riksdagshuset i Stockholm, som vilar på över 9.000 ekpålar. Genom landhöjningen har pålskallarna (överdelen av en påle) kommit över grundvattennivån, vilket resulterat i att pålskallen ruttnat bort och grundens stabilitet försvagats med sättningar i huset till följd. I värsta fall kan huset kollapsa. I Gamla Stan och vid ombyggnaden av Riksdagshuset har därför omfattande reparationer och nya grundförstärkningar genomförts. 

Currently rated 1.5 by 19 people

  • Currently 1,473684/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Taggar:
Kategorier: Byggteknik
Actions: E-mail | Permalink | Comments (0) | RSS

Add comment


(Will show your Gravatar icon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

juni 18. 2018 18:53